#بزن شاد شو
photo_2016-04-16_01-31-15.jpgphoto_2016-04-16_01-31-35.jpg
نــــوووووووووشـ جانـتون ‎- جولیا پندلتون
هوووووم به به ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@mousaviam2: مچکرمم... ‎- farahnaaz
@arash: ممنونم البته عجله ای شد و خیلی خوب در نیومد ‎- farahnaaz