الویه امشب و تدارکت برای تهیه الویه.. اینقدر که پشت صحنه الویه کار داره پشت صحنه قرمه سبزی کار نداره :)
قورمه سبزی پختش ساده است ... ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: نه بالام جان... کجا ساده است.. ‎· farahnaaz
@mousaviam2: البته من خیلی وقت میذارم برای آشپزی عاشق این هنر هستم ‎· farahnaaz