وقتی یه لیست برای خرید مینویسی و منتظری بیارن و میفرمایند دیر میام شرمنده خانمم :(( حالا چی کنیم؟؟؟
هیچی دیگه ،فردا بریم خرید:-)) ‎· جولیا پندلتون