Avatar for farahnaaz
مادر جان هم برگشت و باز من و تنهایی این شهر.. :( ولی اینقدر هوا خوبه که تنها حوصلم نمیکشه برم بیرون :|
Comment
بیا همو نبینیم:-)) ‎· mousaviam2
Comment
@mousaviam2: موافقم.. ولی هفته آینده خوبه برای دیدار؟ ‎· farahnaaz
Comment
آخرش چند شنبه شد!!؟ شنبه یا یکشنبه!؟ ‎· mousaviam2
Comment
@mousaviam2: دوشنبه :))))))))) ‎· farahnaaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place