مادر جان هم برگشت و باز من و تنهایی این شهر.. :( ولی اینقدر هوا خوبه که تنها حوصلم نمیکشه برم بیرون :|
بیا همو نبینیم:-)) ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: موافقم.. ولی هفته آینده خوبه برای دیدار؟ ‎- farahnaaz
آخرش چند شنبه شد!!؟ شنبه یا یکشنبه!؟ ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: دوشنبه :))))))))) ‎- farahnaaz