Avatar for farahnaaz
چند روزه به طور غیر قابل باوری آب گل آلود هست.. در حد اینکه چایی هم درست میکنم خوردن نداره :(
Comment
فیلتر آب و تصفیه ی خونگی ندارین؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
@saeedgreen: نه متاسفانه.. با این وضعیت باید تهیه کنیم.. ‎· farahnaaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place