سلام خوبین؟ اینجا کجاست؟ من کی هستم ؟ :))))
سلام، خوبیم ما شما خوبی؟ ‎- SaeedTheGiraffe ?
دالی اینجا ته دنباس :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@saeedgreen: مچکریممممم :)) ‎- farahnaaz
@arash: خورزوخان هم تویی حتما :))) ‎- farahnaaz
متاسفانه جای خوبی نیست اینجا در رو :دی ‎- مستانه
@mastaneh: :))) نوموخاممم ‎- farahnaaz
@arash: نه بابا ‎- farahnaaz