از بس درگیره مناجات با خدا بودم سر سفره آب یادم رفت بخورمممم :((
ای بابا :| ‎· SaeedTheGiraffe ?