همسر جان ناراحته و با پدر به مشکل خورده.. حالا من چی کنم؟؟ برم چی بگم؟؟
ایجاد صلح بین طرفین ‎· Horizon
@horizon: نمیشههه پدر همسر جان خیلی رسمی هستن .. چه جوری من برم ایجاد صلح کنم ؟؟ ‎· farahnaaz
ظاهرا پدر رو که نمیشه انتظاری داشت باید جناب همسر رو آروم کنی و به دو طرف حق بدی برای صحبت هایی که پیش اومده ، بهرحال برای حل مشکل و هرگونه کوتاه اومدنی پسر پیشقدم شه بهتر و محترمانه تر و منطقی تره مگر اینکه حالا یه زمانی بگذره از بُلد بودن قضیه کم شه تا تو یه فضای مناسبتری بشه دوباره راجع به اون مشکل حرف زد ‎· Horizon
نمیدونم البته این نظر منه و بدون هیچ تجربه ای تو این زمینه :"> ‎· Horizon
@horizon: بعله دقیقا همینطوره که میفرمایین شما. باید زمان داد تا مشک حل بشه ‎· farahnaaz