به همسر جان میگم من امروز نای پخت غذا رو ندارم.. میفرمایند: الان یکی رو میفرستم برات غذا درست کنه .. :)))))
ایول بک آپ تو تهیه کرده دیگه :)))) ‎· Dariche
میایی و ی حرف غذا میزنی و میرییییی :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@dariche: :))))) ‎· farahnaaz
@arash: همینه که هست :دی ‎· farahnaaz
خیلیی زووووورگوو شدیا :(( ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
پ ن پ فکر کردی کم الکی هست ‎· farahnaaz