پوووف امشب بی خواب شدم..
پاشو ی چنتا سیبزمینی پوس کن سرخ کن بزنیم بر بدن روشن شیم :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: امر دیگه ای نیست؟؟؟؟؟ ‎- farahnaaz
دوغ و نعنا خشک محلی هم در کنارش با سس تند اووووف میچسبه :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: حتمااااا حتماااا ‎- farahnaaz
پاستیلم حال میدها :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: من بدم.میاد ‎- farahnaaz
واااااااا مگه میشششه؟!؟!؟! ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
یسسس بدم میاد شدید ‎- farahnaaz