پوووف امشب بی خواب شدم..
پاشو ی چنتا سیبزمینی پوس کن سرخ کن بزنیم بر بدن روشن شیم :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: امر دیگه ای نیست؟؟؟؟؟ ‎· farahnaaz
دوغ و نعنا خشک محلی هم در کنارش با سس تند اووووف میچسبه :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: حتمااااا حتماااا ‎· farahnaaz
پاستیلم حال میدها :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: من بدم.میاد ‎· farahnaaz
واااااااا مگه میشششه؟!؟!؟! ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
یسسس بدم میاد شدید ‎· farahnaaz