گرسنمه شدید.. :(((
اوووم ماهی کباب میچسبه ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: والا من سبزیجات میخوریم.. ماهی کباب برای شما ‎· farahnaaz