User avatar

موهام که خالی شده :((( . دکتر هم رفتم ولی فایده نداشته

Comment

البته شاید درست تشخخیص نداد دکتر محترم

 ‎· farahnaaz
Comment

این پایینی؟ میریزه و دوباره در میاد مثل درختا تو فصل پاییز و بهار ، اینطور نیست؟

 ‎· حســـــــنے
Comment

@hssn67: نه این قسمت شقیقه های سر خالی شده.. به طور چشم گیری , که هر کی میبینه میگه چقدر موهات کم شده!!!!

 ‎· farahnaaz
Comment

@hssn67: ریزش بدون بازگشته.. کل موهام.کم. شده ها.. ولی دیگه این قسمت بیشتر

 ‎· farahnaaz
Comment

اول دکتر برو و بعد برات آزمایش بنویسه

 ‎· حســـــــنے
Comment

@hssn67 باید دیگه برم آزمایش بدم

 ‎· farahnaaz
Comment

عجیبه! ...

 ‎· mousaviam2
Comment

دکتر پاکزادم عالیه ها

 ‎· مستانه
Comment

@mousaviam2: چی عجیبه؟

 ‎· farahnaaz
Comment

@mastaneh: آدرس رو میگی لطفا

 ‎· farahnaaz
Comment

ای وای :|

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

@saeedgreen: سعید :(((((

 ‎· farahnaaz
Comment

آزمایش هورمونی دادی؟ ریزش موی اینطوری معمولا به خاطر بالا بودن هورمون های مردانه است

 ‎· Aliusha
Comment

اینشکلی ریختن موها رو میگم!!!

 ‎· mousaviam2
Comment

@aliusha: نه متاسفانه. فردا میرم..

 ‎· farahnaaz
Comment

@mousaviam2: اوهووم

 ‎· farahnaaz
Comment

چی شد؟ دکتر رفتی؟

 ‎· حســـــــنے
Comment

@hssn67: آزمایش دادم شنبه جدابش رو میدن

 ‎· farahnaaz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10