هنوز شکل نگرفته اینجا
پس بشینیم شکل بدیم :ي ‎- Nimania
نمی دونم، موندگاریم اینجا؟ ‎- farbod
فعلا داریم چادر میزنیم ‎- Vivavida
هلو مای فرندز :) ‎- Dr.RoHo
اميدوارم ‎- Nimania
تامبز آپ ‎- farbod