جالبه که به جز اونایی که خودم رفتم و سابشون کردم، هیشکی هم نیومده دنبال من بگرده مثلا سرچ کنه یا ساب بشه! چقدر من مقبول بودم خودم خبر نداشتم! فاک بابا فاک
چه افسرده:)) ‎· MortezaDalil
خداییش همنیه دیگه! من زیادی به خودم امیدوار میشم بعضی وقتاه بعد یهو می فهمم که نه بابا، از این خبرا نیست که ‎· farbod
خب فرندفید هم خیلی سال بود نمیومدی، میومدی؟ ‎· ardvisoor
من چي؟ ‎· Nimania
چرا بابا فقط آخریا نمیومدم، ولی کلا ربطی نداشت! داشت؟ ‎· farbod
خب کم میومدی یادشون رفته ‎· MortezaDalil
اون که آره، ولی خب توییتر فیس بوک و فیلان و بیسار هستیم که هممون ‎· farbod
تو کدوم فربدی؟ ‎· Dice Marshal
من؟ لیتل فربد ‎· farbod
من هم همینطور:))‌ ولی من اومدم مثال نقض(؟) تو شدمااااا دیدی دمم گرم:)) ‎· 2ndmoon
ربط داشت خب. فرندفید نمی اومدی ‎· Assal
:| ‎· farbod
به به اقا فربود :دی ‎· Sima
D: ‎· farbod
مثال نقض ! :)) ‎· RokhSaare
:)) ‎· farbod