جالبه که به جز اونایی که خودم رفتم و سابشون کردم، هیشکی هم نیومده دنبال من بگرده مثلا سرچ کنه یا ساب بشه! چقدر من مقبول بودم خودم خبر نداشتم! فاک بابا فاک
چه افسرده:)) ‎- MortezaDalil
خداییش همنیه دیگه! من زیادی به خودم امیدوار میشم بعضی وقتاه بعد یهو می فهمم که نه بابا، از این خبرا نیست که ‎- farbod
خب فرندفید هم خیلی سال بود نمیومدی، میومدی؟ ‎- ardvisoor
من چي؟ ‎- Nimania
چرا بابا فقط آخریا نمیومدم، ولی کلا ربطی نداشت! داشت؟ ‎- farbod
خب کم میومدی یادشون رفته ‎- MortezaDalil
اون که آره، ولی خب توییتر فیس بوک و فیلان و بیسار هستیم که هممون ‎- farbod
تو کدوم فربدی؟ ‎- Dice Marshal
من؟ لیتل فربد ‎- farbod
من هم همینطور:))‌ ولی من اومدم مثال نقض(؟) تو شدمااااا دیدی دمم گرم:)) ‎- 2ndmoon
ربط داشت خب. فرندفید نمی اومدی ‎- Assal
:| ‎- farbod
به به اقا فربود :دی ‎- Sima
D: ‎- farbod
مثال نقض ! :)) ‎- RokhSaare
:)) ‎- farbod