شیفت شب نداریم؟
عه مستوفی! ‎- Myri∂m
@Myri∂m ئه خانوم میریام ‎- farbod
ان‌شاءالله که داریم :)) ‎- RokhSaare
داریم که. بودن دیشب ‎- Makhmal
شبا رو کم کردم من ‎- farbod