شیفت شب نداریم؟
عه مستوفی! ‎· Myri∂m
@Myri∂m ئه خانوم میریام ‎· farbod
ان‌شاءالله که داریم :)) ‎· RokhSaare
داریم که. بودن دیشب ‎· Makhmal
شبا رو کم کردم من ‎· farbod