وردپرس برام ایمیل فعالسازی فرستاده خالیه توش :| هز نو کانتنت
یا همان: ریدِی دادا ‎- Farzaaneh
ککه خوردس ‎- soshyans
تو همون فرزانه ی خودمونی؟ ‎- Free will
ترقوه هامو نمیبینی؟ ‎- Farzaaneh
=)) ‎- Free will
والا :))) ‎- Farzaaneh
الان دیگه مطمئن شدم خودتی :)) ‎- Free will
:دی ‎- Farzaaneh