وردپرس برام ایمیل فعالسازی فرستاده خالیه توش :| هز نو کانتنت
یا همان: ریدِی دادا ‎· Farzaaneh
ککه خوردس ‎· soshyans
تو همون فرزانه ی خودمونی؟ ‎· Free will
ترقوه هامو نمیبینی؟ ‎· Farzaaneh
=)) ‎· Free will
والا :))) ‎· Farzaaneh
الان دیگه مطمئن شدم خودتی :)) ‎· Free will
:دی ‎· Farzaaneh