پروانه ی مراتع سبزِ من نیومده؟
تو راهه ‎- behnam2k
عجله کنید لطفا ‎- Farzaaneh
اومدم ‎- mostafa
تو که خوش اومدی :))) ‎- Farzaaneh
شما اصلن خودت پروانه ای! یوضی ‎- Nima Nilian
چقدر آوتارت برام اشناست :-/ ‎- Kevin Miston
ففرم چطوري عشقم؟ ‎- Papak
@nimanilian مچكرم :))) ‎- Farzaaneh
@kevin سلبريتى ام ازبس كه ‎- Farzaaneh
@papak سلام پاپكم :*** خوبم تو چطورى؟ نيستى بنكل ‎- Farzaaneh
@farzane: دیر جواب دادی یادم افتاد کجا دیدمت... توی پتوییتر :)) ‎- Kevin Miston