پروانه ی مراتع سبزِ من نیومده؟
تو راهه ‎· behnam2k
عجله کنید لطفا ‎· Farzaaneh
اومدم ‎· mostafa
تو که خوش اومدی :))) ‎· Farzaaneh
شما اصلن خودت پروانه ای! یوضی ‎· Nima Nilian
چقدر آوتارت برام اشناست :-/ ‎· Kevin Miston
ففرم چطوري عشقم؟ ‎· Papak
@nimanilian مچكرم :))) ‎· Farzaaneh
@kevin سلبريتى ام ازبس كه ‎· Farzaaneh
@papak سلام پاپكم :*** خوبم تو چطورى؟ نيستى بنكل ‎· Farzaaneh
@farzane: دیر جواب دادی یادم افتاد کجا دیدمت... توی پتوییتر :)) ‎· Kevin Miston