دونه دونه اونا كه بلاك بودن از ديوار فيد ميرن بالا، اوضاع داره به وضع طبيعى برميگرده