توييتر اگه داغون شد، ما آلمان وار و آريايى طور مهاجران رو ميپذيريم
خدا از اینطوری کمتون نکنه ‎- soshyans
زنده باشى ‎- Farzaaneh