توييتر اگه داغون شد، ما آلمان وار و آريايى طور مهاجران رو ميپذيريم
خدا از اینطوری کمتون نکنه ‎· soshyans
زنده باشى ‎· Farzaaneh