من مووْعان كردم. #sinceFFdied
ديگه چسناله عاشقانه ندارم براتون :)) ‎· Farzaaneh
مووعان ی مدل موعه ؟ :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
ینی دیگه ازت آنساب کنیم؟ تموم؟ :-/ ‎· mostafa
ینی دیگه ازت آنساب کنیم؟ تموم؟ :-/ ‎- گیلداد ‎· حوسین
@arash خیر مثل سووشون یه رمان عاشقانه است ‎· Nima
@nima خب خیالم راحت شد :)) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
گیممی فایو ‎· MaryJuana Bigharar
فايو مارى ‎· Farzaaneh
پسرا.. پسرا ‎· Farzaaneh