من مووْعان كردم. #sinceFFdied
ديگه چسناله عاشقانه ندارم براتون :)) ‎- Farzaaneh
مووعان ی مدل موعه ؟ :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
ینی دیگه ازت آنساب کنیم؟ تموم؟ :-/ ‎- mostafa
ینی دیگه ازت آنساب کنیم؟ تموم؟ :-/ ‎- گیلداد ‎- حوسین
@arash خیر مثل سووشون یه رمان عاشقانه است ‎- Nima
@nima خب خیالم راحت شد :)) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
گیممی فایو ‎- MaryJuana Bigharar
فايو مارى ‎- Farzaaneh
پسرا.. پسرا ‎- Farzaaneh