چايى بِخور حيوان
:)))) دست شما درد نکنه. لیوانو گذاشتم زمین ‎- خرزوخان
به این شدت؟‌ ‎- mazafard
:)))))) ‎- Farzaaneh