دلم براتون تنگ شده گوگوليا
من دلم برات تنگ شد :دی ‎- Nima Nilian
مرسى كه :)) ‎- Farzaaneh