فرفر برگشت، ولى من حرفى ندارم بزنم
دلم ميخواد حرف بزنم ‎- Farzaaneh
يادمون رفته ‎- ديـهيـم
تو همیشه حرفی برای زدن داری :) ‎- بولوار نیوفسکی
ديهيم، تمرينِ بى حرفى كرديم ازبس ‎- Farzaaneh
ديگه گذشت اون زمون بولوار ‎- Farzaaneh
امان از این روزگار نامناسب ‎- بولوار نیوفسکی