فرفر برگشت، ولى من حرفى ندارم بزنم
دلم ميخواد حرف بزنم ‎· Farzaaneh
يادمون رفته ‎· ديـهيـم
تو همیشه حرفی برای زدن داری :) ‎· بولوار نیوفسکی
ديهيم، تمرينِ بى حرفى كرديم ازبس ‎· Farzaaneh
ديگه گذشت اون زمون بولوار ‎· Farzaaneh
امان از این روزگار نامناسب ‎· بولوار نیوفسکی