عيدتون مباركه؟
نخیرررم دوسش ندارم ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
مبارک باشه جیگر :* ‎· MaryJuana Bigharar
مباركش كنين بره :)) :* ‎· Farzaaneh