چقد خوب بود اگه ريل تايمِ واقعى بود اينجا، دلم تنگ ميشه ولى ازبس رفرش ميطلبه نميام
زیاد رفرش نمی‌خواد ولی ‎· Hamed
دل ما برایت تنگ می‌شود ولی ‎· MaryJuana Bigharar
ميخواد حامد ‎· Farzaaneh
مارى قربون دلت ‎· Farzaaneh
@farzane: نمیخواد خانم ! مثل برق باد رفرش میشه :دی ‎· Mamad