چقد خوب بود اگه ريل تايمِ واقعى بود اينجا، دلم تنگ ميشه ولى ازبس رفرش ميطلبه نميام
زیاد رفرش نمی‌خواد ولی ‎- Hamed
دل ما برایت تنگ می‌شود ولی ‎- MaryJuana Bigharar
ميخواد حامد ‎- Farzaaneh
مارى قربون دلت ‎- Farzaaneh
@farzane: نمیخواد خانم ! مثل برق باد رفرش میشه :دی ‎- Mamad