الو. لو. و. . كسى نيست
ما از بس اومدیم هیشکی نبود هی کمتر میایم... یه شب اومدی هی داری الو الو می‌کنی برا ما؟ :))‏ ‎· MaryJuana Bigharar
:))) فكر نميكردم انقدام خالى باشه، صدا ميپيچه در افلاك ‎· Farzaaneh