با دست و دلي لرزان سلام :))
چرا؟ ‎- راحیل
سلام بر شما :) ‎- Dr.RoHo
راحيل از خوشحالي و اشك حلقه زده در چشم ‎- فاطمه
سلام دكتر :)) ‎- فاطمه