بسم الله الرحمن الرحیم. خب به پیشنهاد دوستان از توییتر نقب زدیم به فرفر. هنوز نمیدونم اینجا چیکار میکنم . اما امیدوارم دوست خوبی باشم و دوستای خوبی پیدا کنم . :)
IMG_7520.JPG
اینجا مکانه فرفر نیست شبیه فرفر درستش کردن ولی! ‎· پرگار