پسرکم خوابید ، دنیا خوابیده ...
خوب بخوابه :) فائزه اسمش چيه؟ ‎- بــــــــــاران!
مبارکه فائزه جون :* ‎- Horizon
ممنون. امیرعلی :) ‎- فائزه
ای جان قدمش مبارک باشه ^_^ ‎- دختر حوا
عه بچه دار شدی؟ مبارکا باشه. ‎- mostafa
ممنون دختر حوا :) // بله گیلداد. متشکرم :) ‎- فائزه
خدا براتو حفظش كنه انشاالله :) ‎- بــــــــــاران!