پسرکم خوابید ، دنیا خوابیده ...
خوب بخوابه :) فائزه اسمش چيه؟ ‎· بــــــــــاران!
مبارکه فائزه جون :* ‎· Horizon
ممنون. امیرعلی :) ‎· فائزه
ای جان قدمش مبارک باشه ^_^ ‎· دختر حوا
عه بچه دار شدی؟ مبارکا باشه. ‎· mostafa
ممنون دختر حوا :) // بله گیلداد. متشکرم :) ‎· فائزه
خدا براتو حفظش كنه انشاالله :) ‎· بــــــــــاران!