شما که بچه ندارید برا چی این موقع شب بیدارید؟ :))
امان از اینا که توو فاز یه چیزی باشن ای خداااا :))) ‎· آیــــه!
برو خوش باش فعلا :)) ‎· فائزه