از کی ناله مجاز می شه؟
چطوری فری‌ویل‌مون؟ ‎· کلاغ کوچیکه
زنده ام هنوز ‎· Free will
ادامه بده...تو می‌تونی! :دی ‎· کلاغ کوچیکه
زور می زنم ‎· Free will