از کی ناله مجاز می شه؟
چطوری فری‌ویل‌مون؟ ‎- کلاغ کوچیکه
زنده ام هنوز ‎- Free will
ادامه بده...تو می‌تونی! :دی ‎- کلاغ کوچیکه
زور می زنم ‎- Free will