دخترا از الان مواظب باشید تعداد لایکاتون زیاد نشه. اسمایلی دختر که بلند نمی خنده