فیو چه صیغه ایه دیگه؟
سوم شخص مفرد ‎· Makhmal
الان بگم هرهرهر بی تربیتیه؟ ‎· Free will
اه اه باز تو اومدی؟ :)) ‎· Makhmal
خوش اومدم :)) ‎· Free will