فیو چه صیغه ایه دیگه؟
سوم شخص مفرد ‎- Makhmal
الان بگم هرهرهر بی تربیتیه؟ ‎- Free will
اه اه باز تو اومدی؟ :)) ‎- Makhmal
خوش اومدم :)) ‎- Free will