سازام. یکیشون الان پیشمه که اونم صداش خراب شده
saz.jpg