دیگه رسما نمی تونم مردا رو بوس کنم. برم ایران همه می گن چه آدم مزخرفی شده
:((( چرا ‎- Hadi.Yalin
غربزده شدم ‎- Free will
خارجی شدی. حتما کت و شلوار هم میپوشی هر روز :دی ‎- Hadi.Yalin
:)) ‎- MaryaM
اون که بله ‎- Free will