دیگه رسما نمی تونم مردا رو بوس کنم. برم ایران همه می گن چه آدم مزخرفی شده
:((( چرا ‎· Hadi.Yalin
غربزده شدم ‎· Free will
خارجی شدی. حتما کت و شلوار هم میپوشی هر روز :دی ‎· Hadi.Yalin
:)) ‎· MaryaM
اون که بله ‎· Free will