کسی که من و پرتوقع بدونه قطعا مشکل داره از نظر روحی
شروع شد؟ :)))) ‎- رباب
آره دیگه ۲۴ ساعت صبر کردم ‎- Free will