İnsan, sadece bir kaç dakika için üzerinde yaşadığı dünyayı ve kendisine yaşam veren şeyleri dikkatlice düşündüğünde hayrete düşecektir .
Dünya ve ahiret hayatında gerçek mutluluk ancak Allah'a gönülden iman etmek ve Allah'ın ayetlerine uymakla mümkündür. .
Dünya ve ahiret hayatında gerçek mutluluk ancak Allah'a gönülden iman etmek ve Allah'ın ayetlerine uymakla mümkündür. .
Her Müslüman yalnızca modern değil, modern üstü modern ve son derece akılcı bir insan olmalıdır. .
Müslümanlar çok güzel huylu, sevecen, merhametli, kendisine ve etrafına zarar vermeyen, bilakis kendisine ve etrafına fayda sunan insanlardr .
Yüce Rabbimiz Allah Kuran’da her şeyi en güzel ve en hikmetli şekilde açıklamış, Kuran ile insanlara en doğru yolu göstermiştir. .
Tüm evren sayısız detaylarla doludur. .
Ahlaki dejenerasyonun önüne geçmek, Darwinist telkinlere son verilmesi ve din ahlakının anlatılmasıyla mümkündür .
Isırgan otlarını biçmekle ısırganlar tükenmez. Biçilen yerlerden daha gür ve çok dallı olarak gelişir.Çözüm, otu kökünden çıkarıp atmaktır .
Tüm dünyada başta gençler arasında olmak üzere ahlaki dejenerasyonun ve suç oranlarının artmasının ilk sebebi, Darwinizm'in telkinleridir .
Yeryüzündeki tüm hassas yapı ve dengeler, Rabbimizin sonsuz güç ve kudretinin apaçık bir göstergesidir. .
Gözümüzü çevirdiğimiz her yer Allah’ın yaratma sanatının benzersiz tecellileriyle doludur. .
Yaşadığımız uçsuz bucaksız evrende olağanüstü bir ahenk ve denge vardır. .
Canlılık tesadüfler sonucu var olmamıştır .
Allah'ın varlığı tüm delilleriyle ortadadır.Evrende ve canlılarda gözlemlenen Yaratılış,ancak yüksek bir aklın sonucu olarak ortaya çıkabilr .
Biz insanlara düşen, kendisinin ve her şeyin Yaratıcısı olan Allah'ı bilmek ve O'na şükredici olmaktır .
Hayatımızı sürdürebilmemiz için özel yaratılmış, tüm detaylarıyla ince ince planlanmış bir dünyada yaşıyoruz .
Mümin,kendisine sunulan tüm dünya nimetlerinden yararlanr,ama bunlara aldanarak asla Allah'ı,ahireti ve Kuran ahlakına göre yaşamayı unutmaz .
Şükreden insana sağlık gelir, yüzüne nur gelir. Karamsar ve umutsuz olmaz. Ne mutlu razı olanlara! .
"Rabbim, Bağışla ve Merhamet Et, Sen Merhamet Edenlerin En Hayırlısısın." (Müminun Suresi, 118) .
Farklı ideolojilerdeki insanlar bir arada dostça yaşayabilir: https://t.co/BSCI0CV2xI .
Allah'ı sevmeyen insanı sevemez .
Allah'a teslim olan tüm acılardan kurtulmuş demektir. .
Sevginin temeli iman, Allah korkusu ve Kuran ahlakına dayandığı ve Allah rızası için sevdiği için müminin sevgisi çok güçlü ve derindir .
Mümin Kendisini cennet hayatından uzaklaştıracak bir hayat şekline ve kültüre yaklaşmaz. Bundan şiddetle kaçınır .