Eleştiri yapanlar Kuran'dan ayet ve delil göstermeli. İnandığı şeyi Kuran'da bulamıyorsa o zaman Kuran'a inanmıyor demektir undefined