Alay edilmek müminin sevabını arttırır. Mümin alay edildiği için üzülmez, sevabı arttığı için sevinir undefined