Kuran münafıkların ince oyunlarına karşı müminlerin kendilerini korumasını sağlamak için yollar gösterir. Zaaf hiçbir zaman söylenmez undefined