Marksist Leninist ideolojinin ekonomik politikası vs değil dinsiz olması tehlikeli yönüdür. undefined