Müminin en büyük ideali Allah'ın rızasını kazanmaktır. Mümin bunun için yaşar. Eş, iş, aş vesiledir, asla ana hedef değildir undefined