Stalinist komünist tehlike olmasa özerklik olmasından öz yönetimden rahatsız olmayız. Ama burada tehlikeli bir plan var undefined