Ahir zamanda vatanlarından kaçan, denizde boğulan insanlar olduğu hadislerde anlatılıyor. Ahir zamanın tüm detayları hadislerde var undefined