Allah müminin çektiği çilede, zorlukta, acıda gösterdiği sevginin derinliğini seviyor. undefined