Kore de komünizme önem vermemiş, komünizmi engellemek için uğraşmamıştı. Sonra yaptığı yatırımların hepsi komünistlerin eline geçti undefined