Temizliğin ve sevginin kökeninin iman olduğunu bir türlü anlayamıyorlar. O yüzden arkadaşlarımın sevgisini ve derinliğini de anlamıyorlar .