Mümin kadınlar ve erkekler birbirinin velisidir. Hepsi bir diğerini korumakla mükelleftir. .