İnsanlar İslam ahlakını tam bilmedikleri ve yaşamadıkları için toplumda büyük yaralar oluşuyor, sosyal adaletsiz oluyor .