Mümin malını infak ederken, kardeşini kendisini korur gibi ince düşünerek sevinçle heyecanla infak eder .